Do: ŚLEMIEŃ

przez: Łękawica, Gilowice, Okrajnik
Kurs realizowany przez: EURO TRAVEL

14.15 E

Wszelkie informację o przewoźniku znajdą Państwo pod numerem telefonu: 600-949-140

Legenda

LEGENDA:

A – kursuje od poniedziałku do piątku
B – kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw
świątecznych
L – kursuje w okresie ferii letnich
S – kursuje w dni nauki szkolnej
G – dojeżdża do granicy RP od 15.XI do 15.III nie kursuje na odcinku Korbielów Kamienna –
Korbielów Granica
K – kursuje w okresie od 1.10 do 31.05
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
1 – kursuje w poniedziałki
2 – kursuje we wtorki
3 – kursuje w środy
4 – kursuje w czwartki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku
1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
1/2 – kursuje z poniedziałku na wtorek
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
c – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i
26.XII
e – nie kursuje w okresie ferii letnich
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
g – nie kursuje w dniu 24.XII
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
i – nie kursuje w dniu 26.XII
j – nie kursuje w dniu 27.XII
k – nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
l – nie kursuje w dniu 31.XII
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
r – nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
t – nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała
z – nie kursuje w piątej po dniu Bożego Ciała
P – kurs pospieszny
V – kurs przyspieszony
Ex – kurs ekspresowy
# - kursuje w dni wolne od zajęć szkolnych (w ferie i wakacje oprócz sobót, niedziel i świąt)
Int. – kurs międzynarodowy
ZWA – tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką
ZŁ – tym kursem można dojechać do Złatnej z przesiadką
GL – tym kursem można dojechać do Glinki z przesiadką
RYC – tym kursem można dojechać do Rycerki z przesiadką w Rajczy
ŁR – kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką
SOB – tym kursem można dojechać do Soblówki z przesiadką
ŁZ – kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką
KUF – od 01.11 do 31.03 kursuje do Złatnej Kuflówki